RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Goljevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja

 

 1. Trojni ples smrti , 1968, 210 s.
 2. Od eksistence do vloge , 1971, 284 s.
 3. Radikalnost in zavrtost , 1975, 224 s.
 4. Pomenske spremembe v sodobni slovenski dramatiki , 1975, 274 s.
 5. Od igre do telesa , 1976, 264 s.
 6. Besede in dogodek , 1978, 308 s.
 7. Dialektika ideje - Od skrivnosti do jezika , 1978, 246 s.
 8. Cankarjeva dramatika , 1981, 302 s.
 9. Drama, gledališče in družba , 1983, 286 s.
 10. Med hlapčevstvom in samobitnostjo , 1986, 270 s.
 11. Vračanje mita v sodobni slovenski dramatiki , 1988, 262 s.
 12. Slovenska dramatika 20. let 20. stoletja , 1988, 248 s.
 13. Kristus in Dioniz , 1991, 372 s.
 14. Protislovja današnje slovenske dramatike in zavesti , 1991, 36 s.
 15. Majcnova dramatika I, 1992, 244 s.
 16. Majcnova dramatika II , 1992, 272 s.
 17. Krščanska tragedija , 1992, 190 s.
 18. Od bratovstva k bratomoru I , 1993, 248 s.
 19. Perspektivovski svet v perspektivovski dramatiki , 1994, 102 s.
 20. Slovenski plemenski junaki - Tugomer I , 1994, 372 s. (SAZU)
 21. Blato 1 , 1995, 400 s.
 22. Politika 1 , 1995, 250 s.
 23. Pravica do oblasti , 1995, 324 s.
 24. Zbogom zvezde , 1996, 362 s.
 25. Rdeči brat , 1996, 318 s.
 26. Slovenski plemenski junaki - Tugomer II , 1996, 274 s. (SAZU)
 27. Rdeče zlata zgodovina , 1996, 260 s.
 28. Slovenski plemenski junaki - Tugomer III , 1997, 272 s.
 29. Bratovski objem blata , 1997, 284 s.
 30. Trije despotje 1 , Diktator Aleksander Veliki, 1997, 258 s.
 31. Trije despotje 2 , Grof Tahi in Škof Hren, 1997, 272 s.
 32. Premagovanje blata , 1997, 260 s.
 33. Blodnja 1 , 1997, 282 s.
 34. Sveta vojna , 1997, 282 s.
 35. Človek in nič , 1997, 282 s.
 36. Slovenski plemenski junaki - Črtomir I , 1997, 266 s. (SAZU)
 37. Križ čez blato , 1997, 296 s.
 38. Rabelj-žrtev , 1998, 262 s.
 39. Naša sveta stvar (leva) , 1998, 336 s.
 40. Klerikalizem in liberalizem , 1998, 284 s.
 41. Slovenska dramatika - modeli , 1998, 240 s. (FF)
 42. Leto 1940 , 1998, 250 s.
 43. Paternalizem in emancipacija , 1998, 234 s.
 44. Avtonomizem in kapitalizem , 1998, 280 s.
 45. Svetost, čudež, žrtev 1 , 1998, 272 s.
 46. Taščica ali noj? , 1998,254 s.
 47. Upornik človekoljub , 1998, 248 s.
 48. Taščica = noj , 1998, 260 s.
 49. Noj ali taščica? , 1999, 225 s.
 50. Zlo in s(i)la kot izvor , 1999, 235 s.
 51. Pisma nojem in taščicam , 1999, 232 s.
 52. Slovenski plemenski junaki - Črtomir II , 1999, 254 s. (SAZU)
 53. Širjenje svetega narodnega prostora , 1999, 248 s.
 54. Oženje domovine , 1999, 238 s.
 55. Predpostavke , 1999, 240 s.
 56. Krivda in sanja , 1999, 254 s.
 57. Temelji , 2000, 258 s.
 58. Nadčlovek Blaže in princesa Nežica , 2000, 282 s.
 59. Taščica pod nojem , 2000, 248 s.
 60. Obračun med vrati , 2000, 250 s.
 61. Komentarji , 2000, 260 s.
 62. Kulturno okolje , 2000, 248 s.
 63. Vidiki , 2000, 282 s.
 64. Junak Janez in svetnik Anton , 2000, 238 s.
 65. Ribe in tički , 2000, 248 s.
 66. Nagovori, drugovori , 2000, 240 s.
 67. Hudogovori, pogovori , 2001, 236 s.
 68. Napačni in pravi , 2001, 240 s.
 69. Nebo = pekel , 2001, 256 s.
 70. Paradoks odreševanja , 2001, 226 s.
 71. Pravica in kazen , 2001, 218 s.
 72. Čitalniška dramatika 1 , 2001, 224 s. (SAZU)
 73. Zgodovina Lipicanije ,2001, 244 s.
 74. Prijatelji in izdajavci , 2001, 238 s.
 75. Čitalniška dramatika 2 , 2001, 270 s. (SAZU)
 76. Pena , 2001, 260 s.
 77. Svoji-Naši , 2001, 260 s.
 78. Pogodba , 2002, 272 s.
 79. Razhajanja , 2002, 234 s.
 80. Detelova dramatika , 2002, 278 s. (SAZU)
 81. Hinavstvo in cinizem , 2002, 216 s.
 82. Greh in iskanje kot izvor , 2002, 234 s.
 83. Prevezave , 2002, 264 s.
 84. Družinska žrtev , 2002, 232 s.
 85. Starši - otroci , 2002, 222 s.
 86. Krvavi ples , 2002, 230 s.
 87. Vstajenje ali rekvijem , 2002, 230 s.
 88. Razval ali poveličanje, 248 s.
 89. Let na dno, 238 s.
 90. Narava in zopernarava, 240 s.
 91. Sentimentalni heroizem, 258 s.
 92. Gnila voda, 244 s.
 93. Goveja dolina, 250 s.
 94. Razgovori, 250 s.
 95. Eseji, pisma, portreti 1, 236 s.
 96. Veliki, mali, drugi, 294 s.
 97. Patrioti in pokvarjenci, 312 s.
 98. Vojaki in trpini, 304 s.
 99. Iskavci smisla, 302 s.
 100. Operacija Ciril-Metod, 300 s.
 101. Triumf Ciril-Metod, 282 s.
 102. Uvod in načrt, 248 s.
 103. Volčji ali zimzeleni čas?, 240 s.
 104. Predavanja, 288 s.
 105. Red blodnje in vizija, 276 s.
 106. Konstrukt in resnica, 2005, 254 s.
 107. Vera in obup, 2005, 262 s.
 108. Teologija postmoderne, 2005, 262 s.
 109. Slovenski narod se poraja, 2005, 286 s
 110. Slovenski narod se lomi, 2005, tipkopis, 300 s.
 111. V vrtincu (samo)prevar, 2005, tipkopis, 290 s.
 112. Medvedova dramatika, 2005, tipkopis, 262 s.
 113. Raj, pastorala, mir, vojna , 2006, 286 s.
 114. Grška ali katoliška antika?, 2006, 316 s.
 115. Nekrolog samemu sebi 1, 2006, 266 s.
 116. Nekrolog samemu sebi 2, 2006, … s.
 117. Naivna doba, 2006, tipkopis, … s.
 118. Polemična doba , 2006, tipkopis, … s.
 119. Zagatna doba, 2006, tipkopis, … s.
 120. Destruktivna doba, 2006, tipkopis, … s.
 121. Verbalistič na doba , 2006, tipkopis, … s.
 122. Refleksivna doba, 2006, tipkopis, … s.
Nazaj O Portalu Pošlji E-mail! Na začetek Na začetek Pošlji E-mail! Na začetek RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Goljevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja