RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Gojevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja


A
B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž

A

Jože Abram: VMEŠČENJE KNEZA VALUKA, 1914

Jože Abram: ZLATOROG, Ljubljana 1934

Jakob Alešovec: NEMŠKI NE ZNAJO, Narodna tiskarna, Ljubljana 1879

Jakob Alešovec: PODLAGA ZAKONSKE SREČE, ?

Anonimus: VELIKA SODBA, domnevno med 1945 in 1975

Anonimus: V INDIJO KOROMANDIJO ?

Ivan Artač: BLAGOVESTNIKA Z VZHODA, 1985

Anton Aškerc: IZMAJLOV, 1900

Anton Aškerc: KNEZ VOLKUN, Zbrano delo IV, Ljubljana 1989

Anton Aškerc: PRIMOŽ TRUBAR, Zbrano delo III, Ljubljana 1985

Anton Aškerc: ZLATOROG, Zbrano delo III, Ljubljana 1985

B

Vladimir Bartol/Ivo Svetina: ALAMUT, 1938

Vladimir Bartol: LOPEZ, 1932

Filibert Benedetič: NE VEDNO KAKOR LASTOVKE, 1967

Filibert Benedetič: PRAVILA IGRE, ?

Filibert Benedetič / Miroslav Košuta: RIŽARNA, 1975

France Bevk: KAJN., Državna založba Slovenije, Ljubljana 1951

France Bevk/Boris Grabnar: KAPLAN MARTIN ČEDERMAC, 1938-1969

France Bevk/Matjaž Kmecl: KAPLAN MARTIN ČEDERMAC, 2004

France Bevk: KRIVDA, 1926

France Bevk: TRST, 19??

France Bevk: V KAVERNI, 1922

Janez Bilc: SLOVENIJA OŽIVLJENA, 1861

Janez Bilc: TARBULA, DEVICA MUČENICA, 1899

Janez Bleiweis: BOB IZ KRANJA, 1865

Janez Bleiweis: VDOVA IN VDOVEC , 1863

Franček Bohanec: SPLETKARJI S KRVJO, 1945

Peter Bohinjec: ŠTEMPIHAR, Narodne igre, zv. 1, Ljubljana 1914

Matej Bor: BELE VODE , 1950

Matej Bor: POPOLDANSKI POČITEK, 1977

Matej Bor: RAZTRGANCI, 1944

Matej Bor: ŠOLA NOČI, 1971

Matej Bor: TEŽKA URA , 1967

Matej Bor: VRNITEV BLAŽONOVIH, ?

Ignacij Borštnik: STARI ILIJA, Dramatično društvo Ljubljana, 1891

Peter Božič: AVGUŠTINOVA VRNITEV , 1982

Peter Božič: ČLOVEK V ŠIPI, Založba Obzorja, Maribor 1970

Peter Božič: DOSIJE, ?

Peter Božič: DVA BRATA, Založba Obzorja, Maribor 1970

Peter Božič: KAZNJENCI , 1970

Peter Božič: KOMISAR KRIŠ , 1982

Peter Božič: KRIŽIŠČE , 1970

Peter Božič: ŠPANSKA KRALJICA

Peter Božič: TOMŠIČEVA SMRT, 1971

Peter Božič: VOJAKA JOŠTA NI , 1970

Peter Božič: ZASILNI IZHOD , 1970

France Brenk: POSLEDNJE USTOLIČENJE, Ljudske igre, 14. zv., Ljubljana, 1935

Matjaž Briški: KRIŽ, 2004

BRIŽINSKI SPOMENIKI, okoli 1000

C

Stanko Cajnkar: NEVARNA IGRA, : Razgovori, Ljubljana 1942

Stanko Cajnkar: PETOVIJSKA TRAGEDIJA, 1954

Stanko Cajnkar: POTOPLJENI SVET, 1937

Stanko Cajnkar: ZA SVOBODO, 1946

Stanko Cajnkar: ZVESTOBA, 1954

Ivan Cankar: HLAPCI, 1910

Ivan Cankar: JAKOB RUDA, 1900

Ivan Cankar: KRALJ NA BETAJNOVI, 1902

Ivan Cankar: LEPA VIDA, 1912

Ivan Cankar (Fran Smerdu): MARTIN KAČUR, 1906

Ivan Cankar / Ivo Svetina: PODOBE IZ SANJ, 1917/2001

Ivan Cankar: POHUJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI, 1917

Ivan Cankar: ROMANTIČNE DUŠE, Zbrano delo III, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1967

Ivan Cankar: ZA NARODOV BLAGOR, Zbrano delo III, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1967

Angelo Cerkvenik: GREH, ?

Angelo Cerkvenik: KDO JE KRIV?, 1934

Angelo Cerkvenik: OČIŠČENJE, 1928

Angelo Cerkvenik: ROKA PRAVICE , 1927

Angelo Cerkvenik: V KAVERNI, 1924

Angelo Cerkvenik: V VRTINCU, 1925

Anton Kos-Cestnikov: STRAST IN KREPOST, 1862

Lojze Cijak: SLANA VODA, 1868

Č

Tone Čufar: AMERIŠKA TATVINA, 1935

Tone Čufar: EKS, ?

Tone Čufar: ŠČURKI, 1936

Tone Čufar: POLOM, 1934

D

A. Cerar - Danilo: DIMEŽ, Ljudske igre, zv. 17, Ljubljana 1911

Tine Debeljak: VELIKA ČRNA MAŠA ZA POBITE SLOVENCE, Založba Svobodne Slovenije, Buenos Aires 1949 SV

Josip Debevec: JUNAŠKE BLEJKE, Zbirka ljudskih iger, 1912

Josip Debevec: LIBERALIZEM ALI VEČNI ŽID, Katoliški obzornik, 1897

Fran Detela: BEGUNKA, 1917

Fran Detela: BLAGE DUŠE, Prevalje 1921

Fran Detela: DOBRODELNOST, 1919

Fran Detela. DOBRODUŠNI LJUDJE, Zbrano delo II, Celje 1963

Fran Detela: DVA PRIJATELJA, 1905

Fran Detela: DVA SKOPUHA, 1917

Fran Detela: UČENJAK, 1902

Lev Detela: GENERALKA - Most štev. 6-7, 1965

Lev Detela: GRAŠČINA, Mladika 1964

Lev Detela: JUNAŠTVO SLAMNATEGA KRPANA, . Dialogi št. 7-8, 1973

Lev Detela: (M)UČ(IL)NA URA, Mladje št. 13, 1973

Lev Detela: PROKRUST, Most štev. 4, 1964

Janez Damascen Dev: BELIN, Pisanice od lepeh umetnost, 1779 in 1780

David Doktorič: SNOPARJI NA KRASU, ??

David Doktorič: TJA V BETLEHEM HITIMO, ??

Krištof Dovjak: ANTIGONA, 1995

Krištof Dovjak: BELLE PÂRIS ALI OBRAČUN V LOUVRU, 1999

Krištof Dovjak: DEBELUŠČEK, 2002

Krištof Dovjak: KARUZO, 2001

Krištof Dovjak: MARTA NOVOGORIŠKA, 2002

Krištof Dovjak: PIPIN MALI, 2000

Zdravko Duša: MATERNITY ROW, 1979

E

Fran Erjavec/A. M. Slomšek: V SLOMŠKOVI NEDELJSKI ŠOLI

Marko Elsner Grošelj: TEMENOS, STVARJENJE PODOB

Marko Elsner Grošelj: KRI SIN IN SINOVI

Marko Elsner Grošelj: POSTMODERNA SFINGA

Marko Elsner Grošelj: GLASOVI, UJETI V ZANKO

Marko Elsner Grošelj: METULJ

Marko Elsner Grošelj: JAKOBOVE SANJE

Marko Elsner Grošelj: PETI JEZDEC

Marko Elsner Grošelj: ČREDNIK

Marko Elsner Grošelj: SALOMIN PLES

Marko Elsner Grošelj: ANQUA, BOŽANSKA PTICA

Marko Elsner Grošelj: NEVIDNI ČLOVEK

F

Emil Filipčič: EMANUEL

Emil Filipčič: ATLANTIDA

Emil Filipčič: PSIHA

Emil Filipčič: SUŽENJ AKCIJE

Emil Filipčič: VESELJA DOM

Fran S. Finžgar: DIVJI LOVEC

Fran Saleški Finžgar: KDO MORE REŠITI DELAVSKO VPRAŠANJE?

Fran Saleški Finžgar: NA GOSPOSVETSKEM POLJU

F. S. Finžgar: NAMERAVANI ŠTRAJK

Fran S. Finžgar: NAŠA KRI.

F. S. Finžgar: NOVA ZAPOVED

Fran Saleški Finžgar: POD SVOBODNIM SONCEM

Fran S. Finžgar: RAZVALINA ŽIVLJENJA.

Fran S. Finžgar: VERIGA

F. S. Finžgar: VSE NAŠE

Evald Flisar: IZTROHNJENO SRCE

Evald Flisar: KAJ PA LEONARDO?

Evald Flisar: SONČNE PEGE

Franjo Frančič: MANJ KOT NIČ

Ervin Fritz: LIPICANIJA

Ervin Fritz: MIRAKEL O SVETI NEŽI

Ervin Fritz: RDEČI KOTIČEK

Ervin Fritz: SRČEVJE SVETEGA ANDREJA

Anton Funtek: IZ OSVETE

Anton Funtek: KRISTALNI GRAD

Anton Funtek: TEHARSKI PLEMIČI.

Anton Funtek: TEKMA

G

Engelbert Gangl: MUCIJ LEVOROKI

Engelbert Gangl: SAD GREHA

Engelbert Gangl: SFINGA

Josip Gecelj: SOVRAŠTVO MEJ BRATOMA.

Cvetko Golar: DVE NEVESTI

Cvetko Golar: PLES V TRNOVEM

Pavel Golia: BRATOMOR NA METAVI

Pavel Golia: DOBRUDŽA 1916, 1938

Pavel Golia: KRALJ BREZPRAVNIH

Alenka Goljevšček: LEPA VIDA 86 ali OTROK, DRUŽINA, DRUŽBA

Alenka Goljevšček: POD PREŠERNOVO GLAVO

Alenka Goljevšček: SREČANJE NA OSOJAH

Alenka Goljevšček: SREČNA DRAGA VAS DOMAČA

Alenka Goljevšček : ZELENA JE MOJA DOLINA

Rudolf Golouh: KRISALIDA, 1940

Rudolf Golouh: KRIZA, 1927

Rudolf Golouh: VESELI VEČ ER TO Č AJA BOGOV , 1966

Fran Govekar : GRČA

Fran Govekar: LEGIONARJI

Fran Govekar: MRAKOVI (NAŠI GRUNTARJI).

Fran Govekar: ŠARIVARI

Igor Grdina: MAJDA

Igor Grdina/Marija pl. Berksova: PRINCESA VRTOGLAVKA

Slavko Grum: DOGODEK V MESTU GOGI

Slavko Grum: PIERROT IN PIERRETTE

Slavko Grum: TRUDNI ZASTORI

Slavko Grum: UPORNIK

Dimitrije Gvozdanović (Zofka Kveder): VNUK KRALJEVIČA MARKA

H

Andrej Hieng: BURLESKA O GRKU, Založba Obzorja Maribor, 1969

Andrej Hieng: GLUHI MOŽ NA MEJI, Založba Obzorja Maribor, 1969

Andrej Hieng: IZGUBLJENI SIN, Založba Obzorja, Maribor 1976

Andrej Hieng: KRVAVA PTICA, Mladinska knjiga, Ljubljana 1980

Andrej Hieng: ZAKLADI GOSPE BERTE, 1981

Fritz Hochwälder: SVETI EKSPERIMENT ?

Jakob Hočevar: DOMOLJUBLJA SILE, 1909

Zoran Hoč ev ar: Mož za Zofijo, 1996

Zoran Hočevar: 'M TE UBU, 2000

Zoran Hočevar: SMEJČI , 1994

Branko Hofman: SVETLOBA VELIKE SAMOTE, 1957

Branko Hofman: ŽIVLJENJE ZMAGUJE , 1955

Zoran Hudales: KORAK S POTI, 1948

I

Anton Ingolič: KRAPI

Anton Ingolič: LIKOF

Anton Ingolič: MEJNIK

J

Janez Jalen: BRATJE, Dom in svet, 1930

Janez Jalen: DOM

Janez Jalen: Srenja, 1924

Drago Jančar: DEDALUS . Mladinska knjiga, Ljubljana 1988

Drago Jančar: DISIDENT ARNOŽ IN NJEGOVI, Zalo ž ba Obzorja, Maribor 1982

Drago Jančar: HALŠTAT, 1994

Drago Jančar: KLEMENTOV PADEC, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1988

Drago Jančar: VELIKI BRILJANTNI VALČEK, 1985

Drago Jančar: ZALEZUJOČ GODOTA ,1984

Franc Jožef Jankovič: LEPA PESEM O PIJANEM MOŽU IN ŽENI, 1712

Miran Jarc: GABRENJA, 1942

Miran Jarc: IZGON IZ RAJA, 1922

Miran Jarc: KLIC IZ GROBNICE, 1924

Miran Jarc: OGNJENI ZMAJ, 1923

Mirko Javornik: RDEČI MAK, 1956

Jože Javoršek: KRIMINALNA ZGODBA, Koper 1967

Jože Javoršek: POVEČEVALNO STEKLO, Koper 1967

Jože Javoršek - Jože Tiran: ODLOČITEV, 1953

Vitomil Jelenc: VAŠKA ROMANTIKA, 1911

Nikolaj Jeločnik: ENO SAMO JE POTREBNO ?

Niko Jeločnik: KRVAVA ŠPANIJA ?

Nikolaj Jeločnik: SIMFONIJA IZ NOVEGA SVETA ?

Nikolaj Jeločnik: VSTAJENJE KRALJA MATJAŽA , 1951

Anton Bonaventura Jeglič: SLAVIJA, Letopis Matice slovenske, 1870

Milan Jesih: EN SAM DOTIK, 1989

Milan Jesih: ŠE ZMERAJ PTIČI, 1987

Dušan Jovanović: ANTIGONA, 1992

Dušan Jovanović: GENERACIJE, 1977

Dušan Jovanović: IGRAJTE TUMOR V GLAVI, Ljubljana 1981

Dušan Jovanović: KARAMAZOVI, 1979

Dušan Jovanović: OSVOBODITEV SKOPJA, Ljubljana 1981

Dušan Jovanović: UGANKA KORAJŽE ?

Dušan Jovanović: ZID, JEZERO, 1988

Josip Jurčič: JANEZ PL. SMEREKAR, SLOVENSKI ŽUPAN IN SODNIK ?

Josip Jurčič / Franc Ksaver Stržaj: TIHOTAPEC, 1909

Josip Jurčič - Ferdinand Kleinmayr: LEPA VIDA ?

Josip Jurčič: OMIKANI NEMŠKUTAR, okrog 1870

Josip Jurčič / Janko Kersnik / Fran Govekar: ROKOVNJAČI , 1881 / 1899

Josip Jurčič: TUGOMER, Dr ž avna zalo ž ba Slovenije, Ljubljana 1960

Josip Jurčič: VERONIKA DESENIŠKA, Dr ž avna zalo ž ba Slovenije, Ljubljana 1960

Josip Jurčič / Niko Kuret: JURIJ KOZJAK, 1936

K

Karel Destovnik Kajuh / Bojan Štih: MATI

Vladimir Kavčič: ALEKSANDER VELIKI

Vladimir Kavčič: TERMOPILE (2 verziji)

Janko Kersnik/ Josip Jurčič: BERITE NOVICE!

Janko Kersnik: JARA GOSPODA

Janko Kersnik/Janko Rozman: TESTAMENT

Milan Kleč: MRTVA IN ŽIVA

Josip Klemenčič: ZETA CARJA LAZARJA

Anton Klodič: MATERIN BLAGOSLOV

Anton Klodič: NOVI SVET

Mile Klopčič: MATI

Matjaž Kmecl: ANDREJ SMOLE - ZNAMENITI SLOVENEC

Matjaž Kmecl: FRANCE PREŠEREN V NEKEM VEČERU OBUPA

Matjaž Kmecl: INTERVJU

Matjaž Kmecl: LEVSTIKOVA SMRT, 1981

Matjaž Kmecl: LEVSTIKOVO ZMERJANJE NARODNIH PRVAKOV, 1994

Matjaž Kmecl: MUTASTI BRATJE

Matjaž Kmecl: NAVDUŠENJE LOVRA TOMANA, KO JE … ZASTAVO

Matjaž Kmecl: SMRT DOLGO PO UMIRANJU ALI MARJETICA

Matjaž Kmecl: TRUBARJEVA VERA

Matjaž Kmecl: ZGODNJA LETA SLOVENSKE DRŽAVNOSTI

Josip Fran Knaflič: KMEČKI TEATER

Edvard Kocbek: MATI IN SIN

Edvard Kocbek: PLAMENICA

Edvard Kocbek: VEČER POD HMELJNIKOM

Stanko Kociper: SVITANJE

Stanko Kociper: SVITANJE (iz l. 1952)

Stanko Kociper: ŠENTJURJEVSKI PROVIZOR

Stanko Kociper: ZASAD

Zdenko Kodrič: A. P. X. MOLOTOV

Zdenko Kodrič: KARUSEL

Zdenko Kodrič: KO VSTOPIŠ V SVETLOBO

Zdenko Kodrič: VLAK ČEZ JEZERO

Viktor Kokalj: MLINARJEV JANEZ

Manica Komanova: KRST JUGOVIČEV

Franjo Končan: ŽUPAN.

Ciril Kosmač: PESEM IN PEVCI

France Kosmač: GOSPODAR, 1947

Justo Košuta: O KRIŽU IN KRIŽANIH

Ferdo Kozak; JEČE, 1944

Ferdo Kozak: KRALJ MATJAŽ, 1938

Ferdo Kozak: PROFESOR KLEPEC

Ferdo Kozak: PUNČKA.

Ferdo Kozak: VIDA GRANTOVA.

Primož Kozak: AFERA

Primož Kozak: DIALOGI

Primož Kozak: KONGRES

Primož Kozak: LEGENDA O SVETEM CHE

Alojz Kraigher: ŠKOLJKA

Jože Kranjc: DETEKTIV MEGLA

Jože Kranjc: DIREKTOR ČAMPA

Jože Kranjc: KATAKOMBE

Bratko Kreft: BALADA O POROČNIKU IN MARJUTKI

Bratko Kreft: CELJSKI GROFJE

Bratko Kreft: KRANJSKI KOMEDIJANTI

Bratko Kreft: KREATURE

Bratko Kreft: LETO 1905

Bratko Kreft: NEMOČ

Bratko Kreft: TIBERIJ GRAKH

Bratko Kreft: Velika Puntarija

Bratko Kreft: V JEČI ŽIVLJENJA

Janez E. Krek: CIGAN-ČAROVNIK

Janez E. Krek: OB VOJSKI

Janez E. Krek: PRAVICA SE JE IZKAZALA

Janez E. Krek: SV. CIRIL IN METOD STOPITA NA SLOVANSKO ZEMLJO

Janez. E. Krek: SVETA LUCIJA

Janez E. Krek: TRI SESTRE.

Janez. E. Krek: TURŠKI KRIŽ

Marko Kremžar: NA PRAGU

Marko Kremžar: RAZPRAVA

Marko Kremžar: ŽIVI IN MRTVI BRATJE

Etbin Kristan: GOSPODAR

Etbin Kristan: KATO VRANKOVIĆ

Etbin Kristan: KDO JE BLAZEN?

Etbin Kristan: KRALJEVANJE, 1910

Etbin Kristan: LJUBISLAVA

Etbin Kristan: SAMOSVOJ

Etbin Kristan: VOLJA

Etbin Kristan: ZVESTOBA

Niko Kuret: BLAŽENA MATI HEMA

Niko Kuret: BOG KLIČE!, 1936

Niko Kuret / Andrej Šuster Drabosnjak: BOŽIČNA IGRA, 1935

Niko Kuret: IGRA O ANTIKRISTU

Niko Kuret: IGRA O GOSPOSTVU SVETA, 1937

Niko Kuret: IGRA O KRALJESTVU BOŽJEM, 1939

Niko Kuret: SLEPA GROFIČNA

Zofka Kveder: AMERIKANCI

Zofka Kveder (Dimitrije Gvozdanović): ARDITI NA OTOKU KRKU

Zofka Kveder: LJUBEZEN

Zofka Kveder: TUJE OČI

Zofka Kveder: ZIMSKO POPOLDNE

Zofka Kveder: PRI BRANJEVKI

Zofka Kveder: STRTI

Zofka Kveder: LJUBEZEN

Zofka Kveder: PIJANEC

Zofka Kveder: PRAVICA DO ŽIVLJENJA

Zofka Kveder - Demetrovič: SPOPAD

Zofka Kveder-Demetrović: VIHAR

L

Ivan Lah: NA NARODNI PRAZNIK, 1928
I. Na kraljev dan

II. Na narodni praznik

III. Ujedinjenje

IV. Letnice

Ivan Lah: NOČ NA HMELJNIKU

Feri Lainšček: SAMORASTNEŽI

Josip Lavtižar: ADAM RAVBAR

Josip Lavtižar: GROF IN OPAT

Leopold Lenard: DEKLA BOŽJA

Mihael Lendovšek: KTERI BO?

Mihael Lendovšek: MOŽ - BESEDA

Miha Lendovšek: SLOMŠEKOVO ROJSTVO

Miha Lendovšek (B. Rogački): TIČNIK

Anton Leskovec: DVA BREGOVA

Anton Leskovec: JURIJ PLEVNAR

Anton Leskovec: KRALJIČNA HARIS

Fran Levstik: JUNTEZ

Fran Levstik: TUGOMER

Anton Tomaž Linhart: MISS JENNY LOVE

Anton Tomaž Linhart:: PUSTI OTOK

Anton Tomaž Linhart: TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI

Anton Tomaž Linhart: ŽUPANOVA MICKA, 1789

Viktor Lipež: CAR LAZARJEVA SMERT, 1860

Uroš Lipušček: VSE ZA VERO, DOM, CESARJA, 2004

Jože J. Lovrenčič: IZDAJALEC

Ivan Lovrić: ZIMZELEN

Pavle Lužan: SREBRNE NITKE

M

Mirko Mahnič: TRIDELNA IGRA O BRIDKI SMRTI IN KOŠČKU VESELEGA

I. SOLDAŠKI MIZERERE

II. KMEČKI REKVIJEM

III. KRALJ MATJAŽ IN RAZBOJNIK MATIJON

Stanko Majcen: ALENČICA, KRALJICA OGRSKA, 1911

Stanko Majcen: APOKALIPSA, 1923

Stanko Majcen: BOGAR MEHO IN MARIJA, 1944

Stanko Majcen: BREZ SVEČE, 1944

Stanko Majcen: ČUDEŽ, 1915

Stanko Majcen: DEDIČI NEBEŠKEGA KRALJESTVA, 1922

Stanko Majcen: KASIJA, 1919

Stanko Majcen: KNJIGOVODJA HOSTNIK, 1922

Stanko Majcen: MATERE, 1945

Stanko Majcen: PREKOP, Mladinska knjiga, Ljubljana 1988

Stanko Majcen: PROFESOR GRADNIK, 1922

Stanko Majcen: REVOLUCIJA, 1988

Stanko Majcen: ZAMORKA, 1922

Stanko Majcen: ŽENIN NA MLAKI, 1944

Karel Mauser: KAPLAN KLEMEN, napisano v Celovcu, 9. 9. 1964

Anton Medved: CESAR FRIDERIK NA MALEM GRADU, Dom in svet 1908

Anton Medved: ČRNOŠOLEC, 1909

Anton Medved: KACIJANAR, 1910

Anton Medved: KRIVICA IN DOBROTA, Celovec 1900

Anton Medved: NA ODRU ŽIVLJENJA, 1902

Anton Medved: NA OGLEDIH, Ljubljana 1903

Anton Medved: POSESTRIMI, 1905

Anton Medved: SREČE KOLO, 1900

Anton Medved: VILJEM OSTROVRHAR. Dom in svet, 1894

Anton Medved: ZA PRAVDO IN SRCE, Dom in svet, 1896

Janko Messner: OBRAČUN, 1992

Ksaver Meško: MATI, 1908

Dušan Mevlja: DEČEK S POGUMOM MOŽA, 1962

Dušan Mevlja: IZDAJALEC, 1963

Dušan Mevlja: KULTURNIK, 1945

Dušan Mevlja: SREČANJE V GORAH, 1945

Dušan Mevlja: ZAPLENJENA PUŠKA, 1945

Dušan Mevlja: ZBOGOM, KATIKA, 1945

Mira Mihelič: DAN ŽENA, Knjižnica MGL, Ljubljana 1968

Mira Pucova (Mihelič): OGENJ IN PEPEL, Slovenski knjižni zavod, Ljubljana 1949

Mira Pucova (Mihelič): OPERACIJA, 1950

Mira Mihelič: SVET BREZ SOVRAŠTVA, 1945

Mira Mihelič: URA NAŠIH DNI, 1965

Mira Mihelič: ZLATI OKTOBER, 1954

Miloš Mikeln: DEŽ V POMLADNI NOČI, 1955

Miloš Mikeln: MIKLAVŽEV VEČER, 1997

Miloš Mikeln: MOR. POL. KVALIF. TOV. GUBCA, Politieno Gledališee, Cank. Zal., Ljubljana 1985

Miloš Mikeln: PETRA ŠEME POZNA POROKA, 1957

Miloš Mikeln: VEČERJA V VILI P., 1986

Fran Milčinski: BRAT SOKOL, 1905

Fran Milčinski: CIGANI, 1906

Fran Milčinski: KRPAN MLAJŠI ni napisano

Ivan Molek: Z VERO V VSTAJENJE, Cankarjev glasnik, 1941/42

Jože Moškrič: BORBA ZA KRUH, 1933

Jože Moškrič: DANI SE!, 1932

Jože Moškrič: LJUBLJANSKA KOMEDIJA, 1935

Jože Moškrič: LOV, 1937

Jože Moškrič: RAZKRINKANA MORALA, 1933

Jože Moškrič: RDEČE ROŽE, 1932

Jože Moškrič: ZVEZE IN RAZVEZE, 1936

Vinko Möderndorfer: LIMONADA SLOVENICA, 1999

Vinko M ö derndorfer: MEFISTOVO POROČILO, 2003

Vinko Möderndorfer: NA KMETIH, 2003

Vinko Möderndorfer: PODNAJEMNIK, 2001

Vinko Möderndorfer: TRUTH STORY, 2002

Ivan Mrak: ABRAHAM LINCOLN, 1934

Ivan Mrak: Andrej Chenier, 1968

Ivan Mrak: ANTON AŠKERC , 1934

Ivan Mrak: APOSTOL PETER , 1959

Ivan Mrak: Beg iz pekla, 1962

Ivan Mrak: Blagor premagancev, 1976

Ivan Mrak: Chrysippos, 1976

Ivan Mrak: DŽORDŽE IN MILOŠ, 1935

Ivan Mrak: EMIGRANTSKA TRAGEDIJA , 1936

Ivan Mrak: GORJE ZMAGOVALCEV , 1942

Ivan Mrak: HERODES MAGNUS , 1967

Ivan Mrak: HEROJI JUŽNEGA TEČAJA, 1934

Ivan Mrak: IVAN GROHAR , 1936

Ivan Mrak: JANEZ EVANGELIST , 1961

Ivan Mrak: JOZEFINA BAKER , 1929

Ivan Mrak: MARAT, 1943

Ivan Mrak: MARIJA TUDOR, 1948

Ivan Mrak: MIRABEAU, 1946

Ivan Mrak: OBLOČNICA, KI SE ROJEVA, 1925

Ivan Mrak: ORFEJ, 1973

Ivan Mrak: PROCES, 1956

Ivan Mrak: PROCES

Ivan Mrak: ČLOVEK IZ KARIOTA

Ivan Mrak: VELIKI DUHOVNIK KAJFA

Ivan Mrak: PROKURATOR PONCIJ PILAT

Ivan Mrak: RDEČA MAŠA , 1945

Ivan Mrak: RDEČI LOGAN , 1941

Ivan Mrak: Robespierre, 1968

Ivan Mrak: SINOVI STAREGA RIMLJANA, 1940

Ivan Mrak: SLEPI PROROK, 1929

Ivan Mrak: SPOVED LUČNIM BRATOM, 1972

Ivan Mrak: TALCI , 1942

Ivan Mrak: VAN GOGHOV VIDOV PLES, 1970

Ivan Mrak: ŽIVLJENJE - KARNEVAL , 1948

Desa Muck: NESKONČNO LJUBLJENI MOŠKI, 2004

Kristijan Muck: PORTIMAO, 1999

Kristijan Muck: PREDIGRA, ?

Kristijan Muck: ZALOG, 2003

Rado Murnik-Milan Skrbinšek: MATAJEV MATIJA (dramatiziral Milan Skrbinšek) ?

Radoslav Murnik: NAPOLEONOV SAMOVAR, I. 1897, II 1898

N

Anton Novačan: AMFIKTIONIJE ALI JANEZ GOLIGLEB

Anton Novačan: NADČLOVEK

Anton Novačan: VELEJA

Boris A. Novak: KASANDRA, 2000

Boris A. Novak: VOJAKI ZGODOVINE

Boris A. Novak: HIŠA IZ KART.

Hinko Nušič: KRAŠKI SVETNIK

O

Janez Oblak: Križ in Sovjetska zvezda

Vasja Ocvirk: KO BI PADLI OŽIVELI, 1953

Vasja Ocvirk: MATI NA POGORIŠČU

Vasja Ocvirk: SREČNO, LJUDJE!, 1956

Josip Ogrinec: V LJUBLJANO JO DAJMO!

Josip Ogrinec: KJE JE MEJA?

P

Jože Pahor: ČAS JE DOZOREL, 1953

Jože Pahor: VINIČARJI

France Papež: GOZD

France Papež: KRST OB SREBRNI REKI

France Papež: SVETINJA

Tone Partljič: JUSTIFIKACIJA

Tone Partljič: KAKOR PEČAT NA SRCE

Tone Partljič: MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK

Tone Partljič: NA SVIDENJE NAD ZVEZDAMI

Tone Partljič: PESNIKOVA ŽENA PRIHAJA

Tone Partljič: POLITIKA, BOLEZEN MOJA

Tone Partljič: RDEČE IN SINJE MED DREVJEM

Tone Partljič: RIBE NA PLITVINI

Tone Partljič: ŠČUKE PA NI, ŠČUKE PA NE

Tone Partljič: ŠČUKA, DA TE KAP

Tone Partljič: ZA KOGA NAJ ŠE MOLIM?

Henrik Penn: ILIJA GREGORIČ, KMEČKI KRALJ

Heinrich Penn: PROPAD METULLUMA

Tone Peršak: VRH

Lujiza Pesjakova: GORENJSKI SLAVČEK

Luiza Pesjakova / Črtomir Zorec: FRANCE PREŠERIN

Žarko Petan: AVDICIJA

Žarko Petan: DON JUAN IN LEPORELLA

Žarko Petan: MAŠČEVANJE JE GRENKO

Žarko Petan: MRTVI SO SVOBODNI

Žarko Petan: OBREKOVALNICA

Žarko Petan: VOTLI CEKINI ALI...

Žarko Petan: ZAČETEK KONCA

Žarko Petan: ZMAGOSLAV SLOVEN, DIKTATOR DE LUXE

Davorin Petančič: IGRA NAŠE FARE

Davorin Petančič: LEGENDA O KOPRIVNIŠKI MARIJI

Davorin Petančič: NAŠA APOSTOLA

Davorin Petančič: VELIKI PRIHOD

Alfonz Pirec: TO JE MOJA MAKSIMA!

Dušan Pirjevec: LJUDJE V POTRESU

Denis Poniž: SPOLNO ŽIVLJENJE GROFA FRANJA TAHIJA

Denis Poniž: ŠKOF TOMAŽ HREN

Denis Poniž: ŠTIFTARJI.

Dragica Potočnjak: ALISA, ALICA

Ivan Potrč: IZDAJALEC

Ivan Potrč: KREFLI

Ivan Potrč: KREFLOVA KMETIJA

Ivan Potrč: LACKO IN KREFLI

Aleksij Pregarc: BOŽJI VITEZ NA SLOVENSKI ZEMLJI

Aleksij Pregarc: ČRNI GALEBI

Aleksij Pregarc: HOJA ZA PRADEDNIMI ČASTMI

Ivan Pregelj: KAMPOSTELJSKI ROMARJI

Ivan Pregelj/ Matjaž Kmecl: Plebanus Joannes, 1920/1984

Ivan Pregelj: SALVE VIRGO CHATHARINA! (ali LJUBLJANSKI ŠTUDENTJE)

Ivan Pregelj: SMRT SV. CIRILA, BLAGOVESTNIKA

Ivan Pregelj / M. Mejak, F. Benedetič: TOLMINCI

Ivan Pregelj: VITA (trilogija)

Ljuba Prenner: VELIKI MOŽ

France Prešeren: KRST PRI SAVICI

R

Vili Ravnjak: FENIKSOV LET, 1994

Vili Ravnjak: TISTI, KI MERI ŽALOST, 1990

Alojz Rebula: ČETRTI KRALJ, 1985

Alojz Rebula: HRIBI, POKRIJTE NAS!, 1983

Alojz Rebula: MESTO ARBELA, Založba Ognjišče, Koper 1985

Alojz Rebula: OPERACIJA TIMAVA

Alojz Rebula: PILATOVA ŽENA, Založba Ognjišče, Koper 1985

Alojz Rebula: SAVLOV DEMON, Založba Ognjišče, Koper 1985

Alojz Rebula: SOMRAK, Založba Ognjišče, Koper 1985

Radivoj Rehar: KARANTANSKA TRAGEDIJA

Radivoj Rehar: NA MRTVEM TIRU, 30. leta

Radivoj Rehar: NEKJE NA JUTROVEM

Radivoj Rehar: PANONSKA TRAGEDIJA

Radivoj Rehar: SEPTEMBER, 1944

Radivoj Rehar: UČLOVEČENJE, 1931

Alojzij Remec: KIRKE, 1922

Alojzij Remec: MAGDA, 1924

Alojzij Remec: TALCI V KRALJEVU, Družba sv. Mohorja, Celje 1947

Alojzij Remec: UŽITKARJI

Alojzij Remec: VOLKODLAKI, Družba sv. Mohorja, Celje 1947

Alojzij Remec: ZAKLETI GRAD, 1926

France Remec: SAMO, PRVI SLOVENSKI KRALJ, 1867

Miha Remec: ŠKOFOVSKI KRES

Vera Remic-Jager: EMANCIPIRANKE

Vera Remic-Jager: FRANKOLOVSKI ZLOČIN, 1985

Ivan Robida: ERAZEM TATTENBACH, 1891

Franjo Roš / Risto Savin: GOSPOSVETSKI SEN, 1923

Fran Roš: MOKRODOLCI, Mohorjeva družba, Celje 1946

Andrej Rozman-Roza: PUSTI OTOK, 1997

Branko Rozman: ČLOVEK, KI JE UMORIL BOGA, 1959

Branko Rozman: OBSODILI SO KRISTUSA, Buenos Aires 1962

Branko Rozman: ROKA ZA STENO, 1957

Marjan Rožanc: LECTIO DIVINA, 1988

Marjan Rožanc: PRIZORI S HUDIČEM, 1986

Marjan Rožanc: TOPLA GREDA, 1964

Franček Rudolf: NA MOŽGANIH RADO SPODRSNE, 1998

Franček Rudolf: VERONIKA, 1974

Franček Rudolf: PEGAM IN LAMBERGAR, Maribor 1976

Franček Rudolf: XEREXES ali STRAH ali DIKTATORJEVE SEKSUALNE TEŽAVE, 1970

Dimitrij Rupel: JOB, 1982

Dimitrij Rupel: KAR JE RES, JE RES ,1984

Dimitrij Rupel: POŠLJITE ZA NASLOVNIKOM!

Dimitrij Rupel: PREPOVEDANA IGRA, Nova revija 1984

S

Silvin Sardenko: BEG PRED BRATOM, ?

Silvin Sardenko: MATER DOLOROSA, 1919

Silvin Sardenko: MATI SVETEGA VESELJA, 1912

Silvin Sardenko: NEVESTA Z LIBANA, 1920

Silvin Sardenko: PET MODRIH DEVIC, Dom in svet, 1903

Silvin Sardenko: PREROŠKA ŽENA, ?

Silvin Sardenko: SELSKI ANGEL, ?

Silvin Sardenko: SKRIVNOSTNA ZAROKA, Ljubljana 1913

Silvin Sardenko: SLOVANSKA APOSTOLA, 1910

Silvin Sardenko: SLOVO APOSTOLOV, Ljubljana, 1913

Silvin Sardenko: ŽENIN IZ NAZARETA, 1920

Samo Simčič: HRAM, 1989

Zorko Simčič: KRST PRI SAVICI, Založba Ognjišee Koper 1994

Zorko Simčič: LETA NIČ, EN DAN POTEM, 1995

Zorko Simčič: TAKO DOLGI MESEC AVGUST, »Slovensko gledališee - Buenos Aires« 1992

Zorko Simčič: ZGODAJ DOPOLNJENA MLADOST, »Slovensko gledališee - Buenos Aires« 1992

Jakob Sket - Fran Žižek: MIKLOVA ZALA, Knjižnica ljudskih iger 8, 1953

France Skofič: GOSPOD S PRESEKA, Ljubljanski zvon, 1886

Anton Martin Slomšek: BLAŽE IN NEŽICA V NEDELSKEJ ŠOLI, 1842

(David Garrick) / Andrej Smole: VARH, Ljubljana 1840

Dominik Smole: ANTIGONA, 1960

Dominik Smole: IGRA ZA IGRO, 1965

Dominik Smole: KRST PRI SAVICI, 1968

Dominik Smole: LJUBEZNI, 1986

Dominik Smole (Marjan Hribnik): MOSTOVI, 1948

Dominik Smole: POTOVANJE V KOROMANDIJO, 1955

Dominik Smole: VESELOIGRA V TEMNEM, 1986

Dominik Smole: ZLATA ČEVELJČKA, 1983

Jože Snoj: GABRIJEL IN MIHAEL, Nova revija , štev. 39/40, 1985

Jernej Stante: MLADA BREDA, 1925

Josip Stritar: KITA, 1870

Josip Stritar: KLARA, 1899

Josip Stritar: LOGARJEVI, 1880

Josip Stritar: NAJEMNINA, 1876

Josip Stritar: ODERUH, 1876

Josip Stritar: OTROŠKI BAZAR, 1878

Josip Stritar: PISMO, 1870

Josip Stritar: REJENKA, 1876

Josip Stritar: ZAPRAVLJIVEC, 1876

Josip Stritar: ZORO, 1877

Gregor Strniša: DRIADA, 1976

Gregor Strniša: LJUDOŽERCI, 1972

Gregor Strniša: MAVRIČNA KRILA, 1957

Gregor Strniša: SAMOROG, 1967

Gregor Strniša: ŽABE, 19969

Ivo Svetina: BILJARD NA CAPRIJU, ?

Ivo Svetina: KAMEN IN ZRNO, 1990

Ivo Svetina: OJDIP V KORINTU, 1998

Ivo Svetina: ŠEHEREZADA, 1988

Ivo Svetina: TAKO JE UMRL ZARATUŠTRA, 1995

Ivo Svetina: VRTOVI IN GOLOBICA, Založba Mihelae, Ljubljana 1994

Janez Svetokriški: NA TRETJO NEDELO PO VELIKI NOČI, 1691

Š

Rudi Šeligo: ANA, ?

Rudi Šeligo: ČAROVNICA IZ ZGORNJE DAVČE, 1978

Rudi Šeligo: KAMENJE BI ZAGORELO, 1999

Rudi Šeligo: KDOR SKAK, TISTI HLAP, 1972

Rudi Šeligo: LEPA VIDA, 1978

Rudi Šeligo: RAZVEZA ALI SVETA SARMATSKA KRI, Založba Mihelae, Ljubljana 1995

Rudi Šeligo: SLOVENSKA SAVNA, 1987

Rudi Šeligo: SVATBA, 1980

Rudi Šeligo / Matjaž Klopčič: TRIPTIH AGATE SCHWARZKOBLER (2 verziji) Scenarij, 1995

Rudi Šeligo: VOLČJI ČAS LJUBEZNI, 1988

France Šmon (po Slomšku priredil): SKRBNA MATI V SOBOTO ZVEČER, 1936

Ivo Šorli: BLODNJI OGNJI, 1935

Ivo Šorli: KROG, ?

Ivo Šorli: NA POLOGU, 1920

Ivo Šorli: PELINČKOV GOSPOD IN NJEGOVA HIŠA, 1909

Jakob Špicar: IZDAJALEC,?

Jakob Špicar: KRALJ MATJAŽ, ?

Jakob Špicar: NAŠ VIR, med obema vojnama

Jakob Špicar: OSVOBOJENCI , okrog 1930

Jakob Špicar: PATRIJOTI, okrog 1920

Jakob Špicar: RAZDOR, 1911

Lojze Štandeker: PREVARA. Samozaložba, Maribor, 1939

Lojze Štandeker: V VRTINCU, 1952

Oče Romuald Štandreški: ŠKOFJELOŠKI PASIJON, 1721

Bojan Štih: SPOMENIK, Sodobnost 1971

Jaka Štoka: ANARHIST, 1912

Jaka Štoka: TRIJE TIČKI, 1905

Andrej Šuster-Drabosnjak: PASIJON, 1818

T

Boštjan Tadel: ANYWHERE OUT OF THIS WORLD, 2000

Veno Taufer: ODISEJ IN SIN ali SVET IN DOM

Josip Tavčar: IGORJU UGAJA BACH

Ivan Tavčar: AMANDUS

Ivan Tavčar: IVAN SLAVELJ

Ivan Tavčar: LJUBEZEN NAM JE VSEM V POGUBO

Josip Tavčar: MRTVI KANARČEK

Josip Tavčar: NICKY, ZLATI DEČEK

Josip Tavčar: OGLEDALO

Josip Tavčar: PEKEL JE VENDARLE PEKEL

Josip Tavčar: PRIHODNJO NEDELJO

Josip Tavčar: RED MORA BITI.

Ivan Tavčar / Hinko Nučič: ANTONIO GLEDJEVIĆ / SVITANJE

Ivan Tavčar/ Ignacij Borštnik: OTOK IN STRUGA

Dolores M. Terseglav: ROJENI SMO ZA ŽIVLJENJE

Bernard Tomšič: LAHKOVERNI

Brnard Tomšič: RAVNI POT NAJBOLJŠI POT

Ivan Tomšič: DVA ZETA

Marjan Tomšič: BUŽEC ON, BUŽCA JAZ

Marjan Tomšič: JEZUS KRIŽANI

Marjan Tomšič: JUŽIČ IN JUČA

Igor Torkar: DELIRIJ

Igor Torkar: DVE BALADI - BALADA O ČRNEM NOJU, BALADA O TAŠČICI

Igor Torkar: GOSPOD PONIKVAR

Igor Torkar: PISANA ŽOGA

Igor Torkar: POZABLJENI LJUDJE

Igor Torkar: POŽAR

Igor Torkar: REVIZOR 74

Igor Torkar: VELIKA PREIZKUŠNJA

Igor Torkar: VSTAJENJE JOZEFA ŠVEJKA

Igor Torkar: ZLATA MLADINA

Primož Trubar: MALI KATEKIZEM

Jovan Anton Turkuš: VOJSKA I MIR, 1871

Metod Turnšek - Jože Peterlin: BOŽJA PLANINA

Metod Turnšek: DRŽAVA MED GORAMI, 1948

Metod Turnšek: KRALJ SAMO IN NAŠ PRVI VEK

Metod Turnšek: KRST KARANTANSKIH KNEZOV.

Metod Turnšek: POTUJOČI KRIŽ BELIH MENIHOV

Metod Turnšek: ZVEZDI NAŠEGA NEBA

U

Aleš Ušeničnik: SENTIMENTALEC

V

Sergej Verč: EVANGELIJ PO JUDI

Ivan Verhovec: PREPIR ZAVOLJO SOBE

Ivan Verhovec: ZORAN ALI SLOVENSKA KMEČKA VOJNA

Tanja Viher: ŠTEFKA ALI LJUBEZENSKI TRIKOTNIK V JAVNEM STRANIŠČU

Igor Vidic: AVE, PATRIA!, 1925

Rok Vilčnik: TO

Ivan Vilhar: GROF INKAJ

Miroslav Vilhar: DETELJA

Miroslav Vilhar: FILOZOF

Miroslav Vilhar: JAMSKA IVANKA

Miroslav Vilhar: KDOR PREJ PRIDE, TA PREJ MELJE

Miroslav Vilhar: POŠTENA DEKLICA

Miroslav Vilhar: SERVUS PETELINČEK

Miroslav Vilhar: TO SEM BIL JAZ!

Miroslav Vilhar: ŽUPAN

Dragotin Vodopivec: NA SKALNICI

Božo Vodušek: ŽENE OB GROBU

Joža Vombergar: ČUDNI SNUBCI

Joža Vombergar: GOREČA LJUBEZEN (POGORELEC)

Joža Vombergar: MARTIN KRPAN

Jože Vombergar: NAPAD

Joža Vombergar: POD LUTROVIM JARMOM

Joža Vombergar (Jože Svetlin): POZDRAVLJEN, LJUBLJANSKI ŠKOF! ,

Jože Vombergar: RAZVAL

Joža Vombergar: SMOLA

Joža Vombergar: SV. BRATA CIRIL IN METOD

Joža Vombergar (Jože Svetlin): TABOR BREZPRAVNIH, 1947

Joža Vombergar: UBOGI ČASTIHLEPNEŽ

Joža Vombergar: V NOVI DOBI

Joža Vombergar: VODA

Joža Vombergar: VRNITEV

Joža Vombergar: ZLATO TELE

Josip Vošnjak: DOKTOR DRAGAN

Josip Vošnjak: LEPA VIDA

Josip Vošnjak: MINISTROVO PISMO

Josip Vošnjak: PENE

Josip Vošnjak: PRED STO LETI

Josip Vošnjak: PREMOGAR

Josip Vošnjak: SVOJI K SVOJIM

Josip Vošnjak: ŽENSKA ZMAGA

Saša Vuga: MARONIJ PILLA

Saša Vuga: STEZA DO POLNOČI

W

Marjan Willenpart: GRINGO

Marjan Willenpart: VNUČKA

Marjan Willenpart: ZADNJI KRAJEC

Borivoj Wudler: ODPRITE VRATA, OSKAR PRIHAJA!

Borivoj Wudler: PERPETUUM MOBILE

Z

Dane Zajc: GRMAČE

Dane Zajc: KALEVALA

Dane Zajc: MEDEJA

Dane Zajc: MLADA BREDA

Dane Zajc: OTROKA REKE

Dane Zajc: POTOHODEC

Dane Zajc: VORANC

Valentin Zarnik: DON QUIXOTTE DELLA BLATNA VAS

Vitomil Zupan: ALEKSANDER PRAZNIH ROK

Vitomil Zupan: LADJA BREZ IMENA

Vitomil Zupan: OSEM IN OSEMDESET (TRETJI ZAPLODEK)

Vitomil Zupan: PUNT

Vitomil Zupan: ROJSTVO V NEVIHTI

Vitomil Zupan: STVAR JURIJA TRAJBASA

Vito Zupan: TRI ZAOSTALE URE

Ž

Matjaž Zupančič: GOLI PIANIST ALI MALA NOČNA MUZIKA

Matjaž Župančič: HODNIK

Matjaž Zupančič: IZGANJALCI HUDIČA

Matjaž Zupančič: SLASTNI MRLIČ

Matjaž Zupančič: UBIJALCI MUH

Matjaž Zupančič: VLADIMIR

Mirko Zupančič: POTOVALCI

Dušan Željeznov / Herbert Grün: MLADOST POD SONCEM

Fran Žižek: OTROCI APOKALIPSE

Janez Žmavc: IZVEN DRUŽBE

Janez Žmavc: JUBILEJ

Oton Župančič: VERONIKA DESENIŠKA

 

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž

Nazaj Na začetek O Portalu Pošlji E-mail! Na začetek Pošlji E-mail! Na začetek RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Goljevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja