RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Goljevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja

 

MSl in MSk so najbolj sistematično predstavljene v podnizu Geometrija redov (GR) 1-3; 1. Predpostavke, 2. Temelji, 3. Vidiki. Iz MSl, dozdaj objavljenih v RSD, sem sestavil posebno zgodbo s K(oment)arjem; naslovljena je Zgodba RSD I.

MSl so sestavljene iz več ZnaSi (znakov-simbolov); kombinirajo se. Vsaka MSl ima poseben naslov, v zadnjem času celo dva: naslov drame, ki jo ponazarja, in posebno ime za sámo MSl. Vsaka podaja zgodbo drame, ki je obenem PSt (pomenska struktura) drame. V Pojasih je pojasnjeno, kaj pomenijo ZnaSi v konkretnih ES zvezah, recimo Mošnja denarja, Tovarna, Cilinder, Cerkev, Kladivo, Srp, Srce, Knjiga, Odprto oko, Strelice, Meči itn.

MSk imajo Raz oblike, vsaka ima svoje ime, recimo Generalna matrica, sestavljena iz kvadratov, ST (središčnega trikotnika), osmerokotnika itn. Razlage Pos MSk kot Raz modelov so v Pos knjigah RSD. MSk povezujejo PD, artikulirajo Raz modele, znotraj katerih nastopajo PD. Modelizacija z MSk (tudi z MSl) je potrebna, da številni prerezi in analize PD ne utonejo v Inf (indiferenciranost) in v kaos. DgZn vzdržuje ravnotežje med kaosom in redom, tj. RKPLEL (redom-kozmosom-polisom-logosom-etosom-lepoto). Več ko je ES analiz, trdnejši in jasnejši mora biti red; vse do Geom(etrične)Simt.

 

 

 

Nazaj Na začetek O Portalu Pošlji E-mail! Na začetek Pošlji E-mail! Na začetek RSD Knjige v elektronski obliki Slovarček kratic Osebna stran Alenke Goljevšček Osebna stran Tarasa Kermaunerja